Quỹ đạo số cho doanh nghiệp

Quản lý giáo dục

Mô tả chức năng hệ thống erp quản lý trường học (viết lại theo yêu cầu)

phan-mem-quan-ly-giao-duc
Phần mềm quản lý giáo dục

Xem demo sản phẩm

1. Quản lý Sinh viên và Học viên:

 • Thông tin học sinh
 • Chi tiết sinh viên
 • Thêm sinh viên nhập học
 • Nhập học trực tuyến
 • Học sinh khuyết tật
 • Học sinh nhiều lớp
 • Danh mục sinh viên
 • Nhà sinh viên
 • Lý do thôi học

2. Quản lý Học phí:

 • Quản lý học phí
 • Thu học phí
 • Thanh toán online
 • Tìm kiếm khoản thanh toán
 • Tìm kiếm phí đến hạn
 • Quản lý phí
 • Nhóm phí
 • Loại phí
 • Giảm học phí
 • Phí chuyển tiếp
 • Nhắc phí

3. Quản lý Nhân sự và Tài chính:

 • Nguồn nhân lực
 • Danh sách nhân viên
 • Chấm công nhân viên
 • Quản lý lương
 • Duyệt nghỉ phép
 • Xin nghỉ phép
 • Loại nghỉ phép
 • Đánh giá giáo viên
 • Phòng ban
 • Chỉ định
 • Nhân viên khuyết tật

4. Quản lý Giáo viên và Giảng dạy:

 • Quản lý giảng viên
 • Lập kế hoạch giảng dạy
 • Quản lý nội dung giảng dạy
 • Đánh giá giáo viên
 • Phân công giáo viên
 • Lịch trình học

5. Quản lý Thời khóa biểu và Điểm danh:

 • Điểm danh
 • Thời khóa biểu lớp học
 • Thời khóa biểu giáo viên
 • Chấm công theo ngày
 • Chấm công định kỳ
 • Thời Kỳ Chấm Công Theo Ngày

6. Quản lý Kỳ thi và Kiểm tra:

 • Quản lý kỳ thi
 • Xem lịch thi
 • Kết quả thi
 • Cấu hình thẻ dự thi
 • In thẻ dự thị
 • Bảng kết quả thi
 • In kết quả thi
 • Điểm lớp
 • Bộ phận đánh dấu
 • Kiểm tra trực tuyến
 • Ngân hàng câu hỏi

7. Quản lý Bài tập và Giáo trình:

 • Kế hoạch bài học
 • Quản lý giáo án
 • Quản lý giáo trình
 • Quản lý bài học
 • Quản lý đề tài

8. Quản lý Văn phòng và Giao tiếp:

 • Yêu cầu nhập học
 • Sổ ghi chú khách
 • Nhật ký điện thoại
 • Công văn gửi đi
 • Nhật ký nhận phẩm
 • Khiếu nại / phản hồi
 • Giao tiếp/nhắn tin
 • Bảng thông báo
 • Gửi email
 • Gửi tin nhắn
 • Nhật ký email / SMS
 • Lên lịch Email Nhật ký SMS
 • Thông tin đăng nhập Gửi
 • Mẫu email
 • Mẫu SMS

9. Quản lý Tài liệu và Thư viện:

 • Trung tâm tải xuống
 • Loại tài liệu
 • Danh sách chia sẻ tài liệu
 • Tải lên/Chia sẻ
 • Video hướng dẫn
 • Quản lý thư viện

10. Quản lý Xe đưa đón và Nhà trọ:

 • Xe đưa đón
 • Quản lý phí
 • Điểm đón
 • Tuyến đường
 • Quản lý xe
 • Chỉ định phương tiện
 • Tuyến điểm đón
 • Phí đưa đón học sinh
 • Nhà trọ/ký túc xá

11. Quản lý Hồ sơ Sinh viên:

 • Giấy chứng nhận
 • Cài đặt bằng cấp
 • Tạo chứng chỉ
 • Thẻ học sinh
 • Tạo thẻ ID
 • Cài đặt thẻ nhân viên
 • Tạo thẻ ID nhân viên
 • Cựu sinh viên
 • Quản lý cựu sinh viên

12. Quản lý Hàng tồn kho và Hàng hoá:

 • Hàng tồn kho
 • Danh mục hàng hóa
 • Thêm mặt hàng
 • Thêm mục
 • Hạng mục
 • Cửa hàng vật phẩm
 • Nhà cung cấp

13. Quản lý Báo cáo và Thiết lập hệ thống:

 • Báo cáo
 • Cài đặt hệ thống
 • Cài đặt chung
 • Cài đặt phiên
 • Cài đặt thông báo
 • Cài đặt tin nhắn SMS
 • Cài đặt email
 • Phương thức thanh toán
 • In đầu và cuối trang
 • Cài đặt giao diện trang web
 • Vai trò Quyền
 • Phục hồi dữ liệu đã lưu
 • Ngôn ngữ
 • Tiền tệ
 • Người dùng
 • Mô-đun
 • Trường tùy chỉnh
 • Cài đặt hình ảnh xác thực
 • Trường hệ

 

Phần mềm CIT EDU
Phần mềm CIT EDU

Bài viết khác

phan-mem-quan-ly-nha-hang

Quản Lý Nhà Hàng

Nội dungMô tả chức năng hệ thống erp quản lý trường học (viết lại theo yêu cầu)1. Quản lý Sinh viên và Học viên:2. Quản lý Học phí:3. Quản lý Nhân sự và Tài chính:4. Quản lý Giáo viên và Giảng dạy:5. Quản lý Thời khóa biểu và Điểm danh:6. Quản lý Kỳ thi và…

app san thuong mai dien tu

App Sàn Thương Mại

Nội dungMô tả chức năng hệ thống erp quản lý trường học (viết lại theo yêu cầu)1. Quản lý Sinh viên và Học viên:2. Quản lý Học phí:3. Quản lý Nhân sự và Tài chính:4. Quản lý Giáo viên và Giảng dạy:5. Quản lý Thời khóa biểu và Điểm danh:6. Quản lý Kỳ thi và…

thiết kế app taxi, gọi xe

App Gọi Xe Công Nghệ

Nội dungMô tả chức năng hệ thống erp quản lý trường học (viết lại theo yêu cầu)1. Quản lý Sinh viên và Học viên:2. Quản lý Học phí:3. Quản lý Nhân sự và Tài chính:4. Quản lý Giáo viên và Giảng dạy:5. Quản lý Thời khóa biểu và Điểm danh:6. Quản lý Kỳ thi và…

phan mem quan tri doanh nghiep

Quản trị doanh nghiệp

Nội dungMô tả chức năng hệ thống erp quản lý trường học (viết lại theo yêu cầu)1. Quản lý Sinh viên và Học viên:2. Quản lý Học phí:3. Quản lý Nhân sự và Tài chính:4. Quản lý Giáo viên và Giảng dạy:5. Quản lý Thời khóa biểu và Điểm danh:6. Quản lý Kỳ thi và…

phan mem quan ly ban hang 1

Quản lý bán hàng

Nội dungMô tả chức năng hệ thống erp quản lý trường học (viết lại theo yêu cầu)1. Quản lý Sinh viên và Học viên:2. Quản lý Học phí:3. Quản lý Nhân sự và Tài chính:4. Quản lý Giáo viên và Giảng dạy:5. Quản lý Thời khóa biểu và Điểm danh:6. Quản lý Kỳ thi và…

app-giao-do-an

App giao đồ ăn

Nội dungMô tả chức năng hệ thống erp quản lý trường học (viết lại theo yêu cầu)1. Quản lý Sinh viên và Học viên:2. Quản lý Học phí:3. Quản lý Nhân sự và Tài chính:4. Quản lý Giáo viên và Giảng dạy:5. Quản lý Thời khóa biểu và Điểm danh:6. Quản lý Kỳ thi và…

phan mem quan ly benh vien 2

Quản lý bệnh viện

Nội dungMô tả chức năng hệ thống erp quản lý trường học (viết lại theo yêu cầu)1. Quản lý Sinh viên và Học viên:2. Quản lý Học phí:3. Quản lý Nhân sự và Tài chính:4. Quản lý Giáo viên và Giảng dạy:5. Quản lý Thời khóa biểu và Điểm danh:6. Quản lý Kỳ thi và…

Phần mềm chuyển phát

Phần mềm chuyển phát

Nội dungMô tả chức năng hệ thống erp quản lý trường học (viết lại theo yêu cầu)1. Quản lý Sinh viên và Học viên:2. Quản lý Học phí:3. Quản lý Nhân sự và Tài chính:4. Quản lý Giáo viên và Giảng dạy:5. Quản lý Thời khóa biểu và Điểm danh:6. Quản lý Kỳ thi và…

0922272868