Quỹ đạo số cho doanh nghiệp

Quản lý bệnh viện

 

Phần mềm CIT HOSPITAL
Phần mềm CIT HOSPITAL

Chức năng phần mềm quản lý bệnh viện

Quản lý Bệnh nhân:

 1. Đăng ký Bệnh nhân:
  • Ghi nhận thông tin cá nhân, y tế, và bảo hiểm của bệnh nhân.
 2. Tạo Hồ sơ Bệnh nhân:
  • Tạo hồ sơ điện tử cho bệnh nhân, bao gồm lịch sử bệnh án và thông tin chăm sóc y tế.
 3. Quản lý Lịch hẹn:
  • Xếp lịch hẹn cho bệnh nhân với các bác sĩ và dịch vụ y tế khác.
 4. Tra cứu Bệnh án:
  • Truy cập và cập nhật thông tin bệnh án của bệnh nhân.
 5. Theo dõi Tình trạng Bệnh nhân:
  • Theo dõi và ghi chép tình trạng sức khỏe và điều trị của bệnh nhân.

Quản lý Lịch trình:

 1. Lịch làm việc của Bác sĩ:
  • Quản lý lịch trình làm việc của bác sĩ và các nhân viên y tế khác.
 2. Lập Lịch phẫu thuật:
  • Sắp xếp lịch trình cho các ca phẫu thuật và các thủ tục y tế khẩn cấp.

Quản lý Thuốc và Dược phẩm:

 1. Quản lý Dược phẩm:
  • Theo dõi thông tin về các loại thuốc, vật tư y tế và dược phẩm trong kho.
 2. Ghi nhận và Phát thuốc:
  • Ghi chép và quản lý việc phát thuốc cho bệnh nhân theo đơn thuốc từ bác sĩ.

Quản lý Dịch vụ Y tế:

 1. Quản lý Phòng khám và Phòng bệnh:
  • Theo dõi tình trạng sử dụng và quản lý các phòng khám và phòng bệnh.
 2. Quản lý Dịch vụ Y tế:
  • Quản lý và theo dõi hoạt động của các dịch vụ y tế như kiểm tra sức khỏe, chụp X-quang, siêu âm, v.v.

Quản lý Tài chính và Hạch toán:

 1. Thanh toán và Hoá đơn:
  • Quản lý quá trình thanh toán và tạo hoá đơn cho dịch vụ y tế và thuốc.
 2. Bảo hiểm y tế:
  • Xử lý thông tin liên quan đến bảo hiểm y tế của bệnh nhân và quy trình thanh toán bảo hiểm.

Quản lý Nhân sự và Lương:

 1. Quản lý Nhân viên:
  • Theo dõi thông tin cá nhân, hồ sơ làm việc và vị trí của nhân viên trong bệnh viện.
 2. Tính Lương và Chấm công:
  • Tính toán lương và quản lý chấm công của nhân viên y tế và nhân viên hành chính.

Quản lý Thiết bị Y tế:

 1. Theo dõi Thiết bị Y tế:
  • Theo dõi và bảo trì các thiết bị y tế và máy móc trong bệnh viện.
 2. Kiểm soát và Lập kế hoạch Sử dụng:
  • Kiểm soát việc sử dụng và lập kế hoạch bảo trì cho thiết bị y tế.

Quản lý Báo cáo và Thống kê:

 1. Tạo Báo cáo Y tế:
  • Tạo và xuất các báo cáo về hoạt động của bệnh viện, tình hình điều trị, và tài chính.
 2. Phân tích Thống kê:
  • Phân tích dữ liệu và thống kê để đánh giá hiệu suất và cải thiện quy trình làm việc.

Quản lý Hệ thống và Bảo mật:

 1. Cấu hình Hệ thống:
  • Cài đặt và tùy chỉnh hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện theo yêu cầu cụ thể của bệnh viện.
 2. Bảo mật Dữ liệu:
  • Bảo vệ thông tin bệnh nhân và thông tin nhạy cảm khác bằng các biện pháp bảo mật phù hợp.

Bài viết khác

phan-mem-quan-ly-nha-hang

Quản Lý Nhà Hàng

Nội dungChức năng phần mềm quản lý bệnh việnQuản lý Bệnh nhân:Quản lý Lịch trình:Quản lý Thuốc và Dược phẩm:Quản lý Dịch vụ Y tế:Quản lý Tài chính và Hạch toán:Quản lý Nhân sự và Lương:Quản lý Thiết bị Y tế:Quản lý Báo cáo và Thống kê:Quản lý Hệ thống và Bảo mật: Giới thiệu…

app san thuong mai dien tu

App Sàn Thương Mại

Nội dungChức năng phần mềm quản lý bệnh việnQuản lý Bệnh nhân:Quản lý Lịch trình:Quản lý Thuốc và Dược phẩm:Quản lý Dịch vụ Y tế:Quản lý Tài chính và Hạch toán:Quản lý Nhân sự và Lương:Quản lý Thiết bị Y tế:Quản lý Báo cáo và Thống kê:Quản lý Hệ thống và Bảo mật: Tìm kiếm…

thiết kế app taxi, gọi xe

App Gọi Xe Công Nghệ

Nội dungChức năng phần mềm quản lý bệnh việnQuản lý Bệnh nhân:Quản lý Lịch trình:Quản lý Thuốc và Dược phẩm:Quản lý Dịch vụ Y tế:Quản lý Tài chính và Hạch toán:Quản lý Nhân sự và Lương:Quản lý Thiết bị Y tế:Quản lý Báo cáo và Thống kê:Quản lý Hệ thống và Bảo mật: Hiện tại,…

phan-mem-quan-ly-truong-hoc

Quản lý giáo dục

Nội dungChức năng phần mềm quản lý bệnh việnQuản lý Bệnh nhân:Quản lý Lịch trình:Quản lý Thuốc và Dược phẩm:Quản lý Dịch vụ Y tế:Quản lý Tài chính và Hạch toán:Quản lý Nhân sự và Lương:Quản lý Thiết bị Y tế:Quản lý Báo cáo và Thống kê:Quản lý Hệ thống và Bảo mật: Mô tả…

phan mem quan tri doanh nghiep

Quản trị doanh nghiệp

Nội dungChức năng phần mềm quản lý bệnh việnQuản lý Bệnh nhân:Quản lý Lịch trình:Quản lý Thuốc và Dược phẩm:Quản lý Dịch vụ Y tế:Quản lý Tài chính và Hạch toán:Quản lý Nhân sự và Lương:Quản lý Thiết bị Y tế:Quản lý Báo cáo và Thống kê:Quản lý Hệ thống và Bảo mật: Chức năng…

phan mem quan ly ban hang 1

Quản lý bán hàng

Nội dungChức năng phần mềm quản lý bệnh việnQuản lý Bệnh nhân:Quản lý Lịch trình:Quản lý Thuốc và Dược phẩm:Quản lý Dịch vụ Y tế:Quản lý Tài chính và Hạch toán:Quản lý Nhân sự và Lương:Quản lý Thiết bị Y tế:Quản lý Báo cáo và Thống kê:Quản lý Hệ thống và Bảo mật: CIT POS…

app-giao-do-an

App giao đồ ăn

Nội dungChức năng phần mềm quản lý bệnh việnQuản lý Bệnh nhân:Quản lý Lịch trình:Quản lý Thuốc và Dược phẩm:Quản lý Dịch vụ Y tế:Quản lý Tài chính và Hạch toán:Quản lý Nhân sự và Lương:Quản lý Thiết bị Y tế:Quản lý Báo cáo và Thống kê:Quản lý Hệ thống và Bảo mật: Mô tả…

Phần mềm chuyển phát

Phần mềm chuyển phát

Nội dungChức năng phần mềm quản lý bệnh việnQuản lý Bệnh nhân:Quản lý Lịch trình:Quản lý Thuốc và Dược phẩm:Quản lý Dịch vụ Y tế:Quản lý Tài chính và Hạch toán:Quản lý Nhân sự và Lương:Quản lý Thiết bị Y tế:Quản lý Báo cáo và Thống kê:Quản lý Hệ thống và Bảo mật: Giới thiệu…

0922272868