CIT TEAM

"Hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời, đó là ngày bạn sinh ra và ngày bạn biết lý do tại sao."

VŨ VĂN CHÍ

VŨ VĂN CHÍ

Group Founder
NGUYỄN THANH SANG

NGUYỄN THANH SANG

Sales Manager - CO-Founder
NGUYỄN HOÀNG TRUNG TÍN

NGUYỄN HOÀNG TRUNG TÍN

Graphic Designer Manager
TRẦN CẨM TRINH

TRẦN CẨM TRINH

Interior Designer
TRƯƠNG GIA LINH

TRƯƠNG GIA LINH

SEO Account Manager
NGÔ CHÍ BẢO

NGÔ CHÍ BẢO

Web Developer

Mỗi thành viên chúng tôi ở đây đều luôn tự nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân và nâng cao năng lực của mình. Đồng thời chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng góp sức và hỗ trợ nhau để đồng đội cùng tiến lên.