Văn hóa công ty

"Hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là ngày bạn được sinh ra, và ngày bạn tìm ra lý do tại sao" - Mark Twain. Vâng, chúng tôi đã tự khai sáng bằng cách tìm ra 8 giá trị cốt lõi giải thích tại sao chúng tôi ở đây và con đường phía trước.