Quỹ đạo số cho doanh nghiệp

HỆ THỐNG ERP QUẢN LÝ GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

CIT Edu là hệ thống phần mềm được xây dựng theo mô hình trực tuyến, đảm bảo sự liên thông dữ liệu giữa các cấp học, cấp quản lý nhằm ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý và điều hành, giảm bớt hồ sơ sổ sách trong nhà trường hiện nay.

QUẢN LÝ HỌC TẬP

Mô-đun này được sử dụng để duy trì toàn bộ thời khóa biểu của lớp và thời khóa biểu của giáo viên.

TUYỂN SINH - NHẬP HỌC

Mô-đun Tuyển sinh Trực tuyến cung cấp cho người đăng ký một nền tảng thống nhất để điền đơn đăng ký trực tuyến và thanh toán phí.

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài tập về nhà là một tập hợp các nhiệm vụ được giáo viên giao cho học sinh để hoàn thành ngoài giờ học thông thường. Bài tập về nhà có thể bao gồm bài tập đọc, bài tập viết, bài toán, dự án nghiên cứu và các loại hoạt động khác.

THÔNG TIN SINH VIÊN

Module thông tin sinh viên là tập hợp dữ liệu của tất cả sinh viên. Nó được sử dụng để duy trì thông tin chi tiết từ đầu đến cuối của học sinh bao gồm danh mục học sinh, tuyển sinh, anh chị em, chi tiết ngân hàng, chi tiết phụ huynh/người giám hộ, v.v.

THU PHÍ

Thu phí, bạn có thể dễ dàng quản lý việc Thu phí của sinh viên và duy trì dữ liệu liên quan đến phí. Thông tin chính về phí được tạo theo phiên thông minh, do đó bạn cần nhập dữ liệu Thông tin chính về phí cho mỗi phiên.

QUẢN LÝ KỲ THI

Mô-đun này được sử dụng để lưu giữ toàn bộ hồ sơ bài kiểm tra bao gồm điểm thi, nhóm bài kiểm tra, v.v.

KIỂM TRA TRỰC TUYẾN

Phần mềm thi trực tuyến cho phép người dùng tạo đề thi theo chủ đề và sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống có thể xáo trộn và đưa ra các câu hỏi theo thứ tự khác nhau cho các sinh viên khác nhau. Hệ thống thi trực tuyến cũng cho phép xem kết quả thi theo đợt.

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN

Khóa học trực tuyến là một cách để học một kỹ năng mới hoặc đạt được một số kiến ​​thức mới một cách thoải mái tại nhà riêng của bạn. Họ có thể được trả tiền hoặc được cung cấp miễn phí.

QUẢN LÝ GIÁO ÁN

Là một trong những mô-đun hữu ích nhất để theo dõi tình trạng học tập ở trường của bạn bằng cách theo dõi tình trạng giáo trình môn học theo tỷ lệ phần trăm

THAM DỰ / ĐIỂM DANH

Để đánh dấu sự có mặt của học sinh, hãy đi tới Điểm danh > Điểm danh của học sinh sau đó chọn Lớp, Phần và Ngày đi học rồi nhấp vào nút Tìm kiếm . Danh sách sinh viên sẽ được hiển thị ở bên dưới của trang.

QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Trung tâm tải xuống được sử dụng để tải xuống Loại nội dung được cung cấp, Danh sách chia sẻ nội dung, Tải lên/Chia sẻ nội dung, Video hướng dẫn.

QUẢN LÝ CỰU SINH VIÊN

Mô -đun Cựu sinh viên dùng để quản lý các hồ sơ của cựu sinh viên như số liên lạc, địa chỉ và nghề nghiệp hiện tại của họ, v.v. Bạn cũng có thể tạo Sự kiện cho cựu sinh viên và gửi thông báo cho cựu sinh viên.

VĂN PHÒNG LỄ TÂN

Lễ tân nhà trường trả lời điện thoại, chào đón khách và cung cấp thông tin cho phụ huynh và học sinh. Họ có thể cung cấp thông tin về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm các quy tắc, biện pháp kỷ luật và hoạt động hàng ngày của trường.

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Chức năng chính của nhân viên nhân sự là sắp xếp nhân viên cần thiết, duy trì sự có mặt của nhân viên trong trường. tính lương, nghỉ phép, phúc lợi…

BẰNG CẤP

Chứng chỉ là tài liệu xác nhận rằng một người đã nhận được trình độ học vấn cụ thể hoặc đã vượt qua một bài kiểm tra hoặc một loạt bài kiểm tra.

KÝ TÚC XÁ

Mô-đun này được sử dụng để duy trì toàn bộ hồ sơ ký túc xá bao gồm phòng ký túc xá, loại phòng, giá giường, giường đơn/đôi và nhiều hơn nữa. Ký túc xá có thể xếp chỗ cho sinh viên ngay khi nhập học.

XE ĐƯA ĐÓN

Mô-đun này được sử dụng để duy trì thông tin chi tiết từ đầu đến cuối về vận chuyển bao gồm tuyến đường, giá vé, năm sản xuất, số/kiểu xe và toàn bộ thông tin chi tiết về người lái xe.

HÀNG TỒN KHO

Mô-đun Hàng tồn kho được sử dụng để duy trì toàn bộ hồ sơ Hàng tồn kho bao gồm đồng phục học sinh, giày, bất kỳ cuốn sách cụ thể nào, sổ ghi chép, tài sản thể thao, v.v. giúp việc theo dõi thiết bị trường học trở nên dễ dàng.

THƯ VIỆN

Mô-đun Thư viện được sử dụng để cung cấp một không gian khác cho học sinh học tập và khuyến khích học sinh đọc sách. Được sử dụng để duy trì thông tin chi tiết từ đầu đến cuối của thư viện bao gồm sách, nhà xuất bản, cách sắp xếp sách,chi tiết phát hành, v.v.

GIAO TIẾP

Mô-đun hình này được sử dụng để xem hoặc thêm các tin nhắn được đăng trong trường học thông minh và các thông tin liên quan đến Email hoặc SMS.

QUẢN LÝ CHI PHÍ

Mô-đun này được sử dụng cho tất cả các chi phí liên quan đến trường học. Chi phí là chi phí hoạt động phải chịu để tạo ra doanh thu.Ghi lại tất cả các chi phí được thực hiện trong trường của bao gồm các khoản thanh toán hóa đơn tiền điện, hóa đơn điện thoại, các hóa đơn linh tinh, v.v.

THU NHẬP

Trong mô-đun thu nhập này, bao gồm thu nhập có thể được tạo ra, nhiều phương thức khác nhau bao gồm các sáng kiến ​​kiếm tiền, trợ cấp, quyên góp, bán sách, cho thuê số tiền nỗ lực tối đa so với số thu nhập tối thiểu.

CỔNG THÔNG TIN ONLINE

Học sinh/Phụ huynh được sử dụng để đăng nhập. Thông tin đăng nhập của Phụ huynh không gì khác ngoài thông tin đăng nhập của người mà chúng tôi đã chỉ định là người giám hộ tại thời điểm học sinh nhập học, vì vậy chúng ta có thể nói đó là bảng Người giám hộ “

ĐA CHI NHÁNH

Hệ thống đa chi nhánh có thể kiểm soát và quản lý thông tin từ chi nhánh chính một cách hiệu quả. Quản trị viên cấp cao có thể lưu trữ và luân chuyển thông tin cho các chi nhánh khác nhau một cách riêng biệt.

QUẢN LÝ HỌC TẬP

Mô-đun này được sử dụng để duy trì toàn bộ thời khóa biểu của lớp và thời khóa biểu của giáo viên.

TUYỂN SINH - NHẬP HỌC

Mô-đun Tuyển sinh Trực tuyến cung cấp cho người đăng ký một nền tảng thống nhất để điền đơn đăng ký trực tuyến và thanh toán phí.

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài tập về nhà là một tập hợp các nhiệm vụ được giáo viên giao cho học sinh để hoàn thành ngoài giờ học thông thường. Bài tập về nhà có thể bao gồm bài tập đọc, bài tập viết, bài toán, dự án nghiên cứu và các loại hoạt động khác.

THÔNG TIN SINH VIÊN

Module thông tin sinh viên là tập hợp dữ liệu của tất cả sinh viên. Nó được sử dụng để duy trì thông tin chi tiết từ đầu đến cuối của học sinh bao gồm danh mục học sinh, tuyển sinh, anh chị em, chi tiết ngân hàng, chi tiết phụ huynh/người giám hộ, v.v.

THU PHÍ

Thu phí, bạn có thể dễ dàng quản lý việc Thu phí của sinh viên và duy trì dữ liệu liên quan đến phí. Thông tin chính về phí được tạo theo phiên thông minh, do đó bạn cần nhập dữ liệu Thông tin chính về phí cho mỗi phiên.

QUẢN LÝ KỲ THI

Mô-đun này được sử dụng để lưu giữ toàn bộ hồ sơ bài kiểm tra bao gồm điểm thi, nhóm bài kiểm tra, v.v.

KIỂM TRA TRỰC TUYẾN

Phần mềm thi trực tuyến cho phép người dùng tạo đề thi theo chủ đề và sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống có thể xáo trộn và đưa ra các câu hỏi theo thứ tự khác nhau cho các sinh viên khác nhau. Hệ thống thi trực tuyến cũng cho phép xem kết quả thi theo đợt.

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN

Khóa học trực tuyến là một cách để học một kỹ năng mới hoặc đạt được một số kiến ​​thức mới một cách thoải mái tại nhà riêng của bạn. Họ có thể được trả tiền hoặc được cung cấp miễn phí.

QUẢN LÝ GIÁO ÁN

Là một trong những mô-đun hữu ích nhất để theo dõi tình trạng học tập ở trường của bạn bằng cách theo dõi tình trạng giáo trình môn học theo tỷ lệ phần trăm

THAM DỰ / ĐIỂM DANH

Để đánh dấu sự có mặt của học sinh, hãy đi tới Điểm danh > Điểm danh của học sinh sau đó chọn Lớp, Phần và Ngày đi học rồi nhấp vào nút Tìm kiếm . Danh sách sinh viên sẽ được hiển thị ở bên dưới của trang.

QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Trung tâm tải xuống được sử dụng để tải xuống Loại nội dung được cung cấp, Danh sách chia sẻ nội dung, Tải lên/Chia sẻ nội dung, Video hướng dẫn.

QUẢN LÝ CỰU SINH VIÊN

Mô -đun Cựu sinh viên dùng để quản lý các hồ sơ của cựu sinh viên như số liên lạc, địa chỉ và nghề nghiệp hiện tại của họ, v.v. Bạn cũng có thể tạo Sự kiện cho cựu sinh viên và gửi thông báo cho cựu sinh viên.

VĂN PHÒNG LỄ TÂN

Lễ tân nhà trường trả lời điện thoại, chào đón khách và cung cấp thông tin cho phụ huynh và học sinh. Họ có thể cung cấp thông tin về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm các quy tắc, biện pháp kỷ luật và hoạt động hàng ngày của trường.

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Chức năng chính của nhân viên nhân sự là sắp xếp nhân viên cần thiết, duy trì sự có mặt của nhân viên trong trường. tính lương, nghỉ phép, phúc lợi…

BẰNG CẤP

Chứng chỉ là tài liệu xác nhận rằng một người đã nhận được trình độ học vấn cụ thể hoặc đã vượt qua một bài kiểm tra hoặc một loạt bài kiểm tra.

KÝ TÚC XÁ

Mô-đun này được sử dụng để duy trì toàn bộ hồ sơ ký túc xá bao gồm phòng ký túc xá, loại phòng, giá giường, giường đơn/đôi và nhiều hơn nữa. Ký túc xá có thể xếp chỗ cho sinh viên ngay khi nhập học.

XE ĐƯA ĐÓN

Mô-đun này được sử dụng để duy trì thông tin chi tiết từ đầu đến cuối về vận chuyển bao gồm tuyến đường, giá vé, năm sản xuất, số/kiểu xe và toàn bộ thông tin chi tiết về người lái xe.

HÀNG TỒN KHO

Mô-đun Hàng tồn kho được sử dụng để duy trì toàn bộ hồ sơ Hàng tồn kho bao gồm đồng phục học sinh, giày, bất kỳ cuốn sách cụ thể nào, sổ ghi chép, tài sản thể thao, v.v. giúp việc theo dõi thiết bị trường học trở nên dễ dàng.

THƯ VIỆN

Mô-đun Thư viện được sử dụng để cung cấp một không gian khác cho học sinh học tập và khuyến khích học sinh đọc sách. Được sử dụng để duy trì thông tin chi tiết từ đầu đến cuối của thư viện bao gồm sách, nhà xuất bản, cách sắp xếp sách,chi tiết phát hành, v.v.

GIAO TIẾP

Mô-đun hình này được sử dụng để xem hoặc thêm các tin nhắn được đăng trong trường học thông minh và các thông tin liên quan đến Email hoặc SMS.

QUẢN LÝ CHI PHÍ

Mô-đun này được sử dụng cho tất cả các chi phí liên quan đến trường học. Chi phí là chi phí hoạt động phải chịu để tạo ra doanh thu.Ghi lại tất cả các chi phí được thực hiện trong trường của bao gồm các khoản thanh toán hóa đơn tiền điện, hóa đơn điện thoại, các hóa đơn linh tinh, v.v.

THU NHẬP

Trong mô-đun thu nhập này, bao gồm thu nhập có thể được tạo ra, nhiều phương thức khác nhau bao gồm các sáng kiến ​​kiếm tiền, trợ cấp, quyên góp, bán sách, cho thuê số tiền nỗ lực tối đa so với số thu nhập tối thiểu.

CỔNG THÔNG TIN ONLINE

Học sinh/Phụ huynh được sử dụng để đăng nhập. Thông tin đăng nhập của Phụ huynh không gì khác ngoài thông tin đăng nhập của người mà chúng tôi đã chỉ định là người giám hộ tại thời điểm học sinh nhập học, vì vậy chúng ta có thể nói đó là bảng Người giám hộ “

ĐA CHI NHÁNH

Hệ thống đa chi nhánh có thể kiểm soát và quản lý thông tin từ chi nhánh chính một cách hiệu quả. Quản trị viên cấp cao có thể lưu trữ và luân chuyển thông tin cho các chi nhánh khác nhau một cách riêng biệt.

QUẢN LÝ THÔNG MINH HƠN VỚI CIT EDU

NHÀ TRƯỜNG

Chuyển đổi số toàn diện mọi nghiệp vụ quản lý nhà trường từ nghiệp vụ sổ sách văn phòng, qquản lý nghiệp vụ giảng dạy, bài học cho đến thu chi, ký túc xá, xe đưa đón, thư viện, văn phòng hành chính…

GIÁO VIÊN

Quản lý giáo trình bài giảng thông minh, điểm danh sinh viên, giao bài tập về nhà, quản lý kỳ thi chấm điểm online, quản lý lương thưởng, nghỉ phép…

PHỤ HUYNH

Theo dõi lịch học của con, quản lý đóng học phí, môn học và điểm của con, liên hệ trực tiếp với nhà trường…

HỌC SINH

Đăng ký nhập học đóng học phí online, theo dõi các hoạt động của nhà trường, theo dõi lịch học lịch thi, điểm kiểm tra, bài tập về nhà, tài liệu học tập, giáo trình, các khóa học online.

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ

Nghiệp vụ quản lý toàn diện, dữ liệu được liên thông từ Trường – PGD – SGD

Công nghệ hiện đại

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ quét mã vạch trong quản lý, công nghệ sinh trắc học.

Triển khai nhanh chóng

Chạy trên nền tảng web, không cần cài đặt, đăng nhập là sử dụng ngay

Tư vấn tận tình

Hàng trăm tư vấn viên hỗ trợ 365 ngày/năm, nhiều kênh tư vấn

Đầu tư hiệu quả

Giá cả phù hợp, tiết kiệm chi phí, không phải đầu tư cơ sở hạ tầng

Mở rộng nâng cấp

Hệ thống của chúng tôi linh hoạt trong việc mở rộng, nâng cấp một cách dễ dàng.

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ

Nghiệp vụ quản lý toàn diện, dữ liệu được liên thông từ Trường – PGD – SGD

Công nghệ hiện đại

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ quét mã vạch trong quản lý, công nghệ sinh trắc học.

Triển khai nhanh chóng

Chạy trên nền tảng web, không cần cài đặt, đăng nhập là sử dụng ngay

Tư vấn tận tình

Hàng trăm tư vấn viên hỗ trợ 365 ngày/năm, nhiều kênh tư vấn

Đầu tư hiệu quả

Giá cả phù hợp, tiết kiệm chi phí, không phải đầu tư cơ sở hạ tầng

Mở rộng nâng cấp

Hệ thống của chúng tôi linh hoạt trong việc mở rộng, nâng cấp một cách dễ dàng.

lý do chọn citedu

CÁC ĐỐI TÁC ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG

Cit
  • logo giay cap dien tai truong thanh

  • logo bênh viện phụ sản tỉnh hậu giang

logo giay cap dien tai truong thanh
logo bênh viện phụ sản tỉnh hậu giang