Quỹ đạo số cho doanh nghiệp

Khôi phục Website WordPress bằng Duplicator Pro

Duplicator Pro – WordPress Migration Plugin là một Plugin mạnh mẽ được cộng đồng người dùng sử dụng nhiều cho việc chuyển dữ liệu website.

Trong bài viết này, mục đích hướng dẫn các bạn khôi phục lại dữ liệu đã được backup với plugins Duplicator Pro cực kỳ đơn giản.

Bước 1: Kiểm tra lại dữ liệu backup

Dữ liệu sau khi backup xong sẽ có 2 tệp : tệp domain_202xxxx_xxxx.zip và installer.php (hoặc domain_202xxxx_xxxx.php)

Bước 2: Upload lên thư mục chứa code

Upload tệp lên thư mục chứa code. Đủ 2 tệp trên, các bạn chạy đường tương tự theo mẫu sau: (tên-miền)/installer.php ví dụ : https://citgroup.vn/installer.php.

Bước 3: Cấu hình Database

Trước tiên, bạn hãy tạo database trên hosting của mình.

Điền đúng 3 thông số cấu hình database
  • Database: db_data của trang website.
  • User: db_user của trang website.
  • Password: cấu hình password của trang website.

Tại đây, các bạn điền 3 thống số yêu cầu cấu hình database.

Chọn tiếp tục để hệ thống import dữ liệu ra.

Bước 4: Kiểm tra lại website.

Sau khi thực hiện 3 bước phía trên, các bạn gõ lại tên miền của mình để kiểm tra lại website lần nữa.

Chúc các bạn thao tác thành công !!


Bài viết khác