Quỹ đạo số cho doanh nghiệp

Tìm hiểu về lợi nhuận thuần trong kinh doanh

Lợi nhuận thuần chính là chỉ số tài chính quan trọng nhằm nhắm đến việc phân tích tình hình của kinh doanh và điều chỉnh các chiến lược của doanh nghiệp làm sao để đạt được hiệu quả. Ngoài ra, đây còn là chỉ số để các cổ đông và các nhà đầu tư đặc biệt chú ý để tính toán cho các dự án của mình.

Lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận thuần chính là chỉ số phản ánh mức lợi nhuận thu được sau khi khấu trừ đi các chi phí để duy trì hoạt động, thuế, cổ tức ưu đãi và các lãi suất. Chi phí này phản ánh trực tiếp đến mức độ hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

loi-nhuan-thuan
Biểu đồ lợi nhuận thuần

Cách tính lợi nhuận thuần

Để xác định chỉ số lợi nhuận thuần trong các bảng báo cáo tài chính thì người ta thường sử dụng 2 công thức sau:

Công thức 1:

Lợi nhuận thuần = Tổng doanh thu thuần – Tổng số vốn đã bán hàng + ( Tổng doanh thu những hoạt động tài chính – Tổng chi phí của tài chính) – (Tổng chi phí bán hàng + Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp)

Công thức 2:

Lợi nhuận thuần = Tổng doanh thu thuần – Tổng số giá thành của toàn bộ sản phẩm hàng hóa đã được tiêu thụ trong kỳ.

Trong đó:

  • Tổng doanh thu thuần: là khoản doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ sau khi đã trừ những khoản phí sau: các khoản giảm giá, chiết khấu thương mại, chi phí hàng bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế xuất nhập khẩu.
  • Tổng số vốn bán hàng: là toàn bộ các khoản phí đã bỏ ra để tạo ra và duy trì sản phẩm, gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí vận chuyển.
  • Tổng doanh thu các hoạt động tài chính gồm: các khoản thu phát sinh từ tiền bản quyền, cổ tức, tiền lãi từ việc cho vay vốn, lãi vay tài chính và các lợi nhuận được chia trong quá trình sản và xuất kinh doanh.

Vai trò của lợi nhuận thuần

  • Giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình kinh doanh, tình trạng lãi hay lỗ. Từ đó, phát hiện ra những vấn đề cần khắc phục làm cho doanh thu giảm và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời cũng như hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp.
  • Giúp các cổ đông xem xét và phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp một cách chính xác và dễ dàng hơn. Nếu công ty cổ phần không đủ lợi nhuận thuần, giá trị cổ phần có thể giảm và sẽ ảnh hưởng đến các cổ đông.
  • Đây cũng là chỉ số để các nhà phân tích và nhà đầu tư so sánh các tình hình kinh doanh trên thị trường ở cùng một lĩnh vực để dễ dàng dự đoán được doanh nghiệp nào có thể tạo ra những giá trị gì và mình cần chi bao nhiêu cho cổ phiếu hoặc góp vốn cho những doanh nghiệp đó.

Tỷ suất lợi nhuận thuần là gì?

Tỷ suất lợi nhuận thuần( tỷ suất doanh lợi hay tỷ suất lợi nhuận trên phần doanh thu, tiếng Anh nghĩa là Net profit margin ratio). Đây cũng là một chỉ số trên báo cáo tài chính mà các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư khá quan tâm nhằm xác định được vị thế cạnh tranh cũng như khả năng kiểm soát các loại chi phí của doanh nghiệp so với các nơi khác trong cùng một lĩnh vực kinh doanh.

Công thức tính toán tỷ suất lợi nhuận thuần

Tỷ suất lợi nhuận thuần = (Lợi nhuận sau thuế / Tổng cả doanh thu thuần) x 100 (%)

(Đơn vị tính: %)

Chú ý: Công thức chưa trừ đi những khoản vay, lãi suất vay và thuế thu nhập của doanh nghiệp. Tùy vào từng doanh nghiệp để theo dõi và hạch toán thuế theo doanh thu thế nào để phân bổ tỷ suất lợi nhuận thuần theo từng lĩnh vực sản phẩm khác nhau cho doanh nghiệp.

Lợi nhuận thuần từ những hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong các kỳ báo cáo và được tính toán dựa trên những cơ sở tính toán những khoản chênh lệch từ doanh thu của hoạt động kinh doanh rồi trừ đi chi phí hoạt động kinh doanh, bao gồm giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ đó.

Vai trò tỷ suất lợi nhuận thuần

Chỉ số này giúp cho chủ doanh nghiệp kiểm soát được những vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp, đặc biệt là chi phí và quyết định xây dựng các chiến lược phù hợp.

Chỉ số này có giá trị cho các nhà đầu tư nhiều hơn vì có thể đánh giá được khả năng sinh lời và xem xét để đưa ra những quyết định để đầu tư cho doanh nghiệp.

Lãi thuần là gì?

Lãi thuần hay còn được gọi là lợi nhuận thuần là khoản tiền thu được từ những hoạt động kinh doanh thuần của doanh nghiệp. Lợi nhuận thuần sẽ phản ánh được kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là khoản tiền chênh lệch giữa các doanh thu thu được trong kỳ kinh doanh sau khi trừ đi các chi phí phát sinh khác nhau. Trong đó, bao gồm cả giá thành những sản phẩm hàng hóa đã tiêu thụ được.

loi-nhuan-thuan-tai-gnan-hang
Biểu đồ Lãi Thuần một số ngân hàng

Kết Luận

Trên đây là một số thông tin hữu ích về Lợi Nhuận Thuần mà bạn cần. Hãy cùng tham khảo để có được cho mình những hiểu biết và sau đó áp dụng ngay cho công ty mình phát triển nhiều hơn nhé.


Bài viết khác

ty-suat-loi-nhuan

Tỷ Suất Lợi Nhuận Thuần – Chỉ Số Để Đánh Giá Hoạt Động Doanh Nghiệp Chính Xác

Một trong những tiêu chuẩn chính xác và vô cùng quan trọng để có thể đánh giá được những hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp chính là tỷ suất lợi nhuận. Vậy tại sao tỷ suất lợi nhuận thuần lại đặc biệt quan trọng đến vậy, và cách để tính tỷ suất lợi nhuận…

tai-san-rong

Ý nghĩa và công thức tính tài sản ròng như thế nào?

Tài sản ròng được hiểu đơn giản là một loại tài sản nhưng nó có vai trò rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Đặc biệt, tài sản ròng còn đóng vai trò lớn đối với các doanh nghiệp và các công ty hiện nay. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm hiểu đầy…

0922272868