Quỹ đạo số cho doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp

Chức năng phần mềm quản trị doanh nghiệp CIT ERP

Dưới đây là mô tả chi tiết về các chức năng của một phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource Planning):

 

Phần mềm CIT ERP
Phần mềm CIT ERP

Xem demo sản phẩm

1. Quản lý Tài nguyên Nhân lực (HRM – Human Resource Management):

 • Quản lý Thông tin Nhân viên: Ghi chép và quản lý thông tin cá nhân, kỹ năng, kinh nghiệm, và lịch sử làm việc của nhân viên.
 • Quản lý Lương và Phúc lợi: Tính toán, theo dõi và quản lý lương, phúc lợi, bảo hiểm và các khoản trợ cấp khác cho nhân viên.
 • Tuyển dụng và Tuyển dụng: Quản lý quy trình tuyển dụng, xử lý ứng viên, và theo dõi tiến độ của các cuộc phỏng vấn và lựa chọn nhân viên mới.
 • Đào tạo và Phát triển: Quản lý chương trình đào tạo, theo dõi kế hoạch phát triển cá nhân và đánh giá hiệu quả của các khóa đào tạo.

2. Quản lý Tài chính và Kế toán (FAM – Financial Accounting Management):

 • Quản lý Ngân sách: Lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát ngân sách của doanh nghiệp.
 • Tính toán và Theo dõi Chi phí: Tính toán, theo dõi và phân tích các chi phí sản xuất, hoạt động kinh doanh và quản lý.
 • Quản lý Tài sản: Theo dõi, bảo trì và đánh giá tài sản của doanh nghiệp, bao gồm tài sản cố định và tài sản nợ.
 • Lập báo cáo Tài chính: Tạo và phân tích báo cáo tài chính như báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

3. Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM – Customer Relationship Management):

 • Quản lý Liên hệ và Tương tác: Theo dõi thông tin khách hàng, lịch sử mua hàng và tương tác với khách hàng để cải thiện mối quan hệ và dịch vụ.
 • Quản lý Tiềm năng và Chăm sóc Khách hàng: Theo dõi tiềm năng bán hàng, lên kế hoạch tiếp cận và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng hiện tại và tiềm năng.

4. Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM – Supply Chain Management):

 • Quản lý Nhà cung cấp: Liên kết và quản lý các nhà cung cấp, theo dõi việc giao hàng và thanh toán.
 • Quản lý Kho hàng: Theo dõi lưu lượng hàng hóa, quản lý tồn kho, vận chuyển và lập kế hoạch kho hàng.
 • Quản lý Đặt hàng: Tính toán nhu cầu về hàng hoá, lập kế hoạch đặt hàng và theo dõi quá trình mua hàng từ nhà cung cấp.

5. Quản lý Sản xuất và Tài nguyên (MRP – Manufacturing Resource Planning):

 • Quản lý Quy trình Sản xuất: Tính toán và lập kế hoạch sản xuất, quản lý quy trình sản xuất và giám sát hiệu suất.
 • Quản lý Nguyên liệu và Tài nguyên: Theo dõi và quản lý nguyên liệu và tài nguyên cần thiết cho sản xuất, bao gồm vật liệu và nhân lực.
 • Quản lý Chất lượng: Kiểm tra chất lượng, đánh giá và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng trong quá trình sản xuất.

6. Quản lý Dự án và Quản lý Sản phẩm:

 • Quản lý Dự án: Lập kế hoạch, theo dõi và quản lý tiến độ, nguồn lực và ngân sách của các dự án.
 • Quản lý Sản phẩm: Quản lý thông tin và vòng đời của sản phẩm từ giai đoạn phát triển đến sản xuất, tiêu thụ và hậu cần.

7. Quản lý Hệ thống và Bảo mật:

 • Quản lý Người dùng và Phân quyền: Xác định và quản lý quyền truy cập của người dùng vào hệ thống, bảo mật dữ liệu khách hàng và doanh nghiệp.
 • Sao lưu và Phục hồi Dữ liệu: Sao lưu dữ liệu định kỳ và phục hồi dữ liệu nhanh chóng trong trường hợp cần thiết.

8. Tích hợp và Tùy chỉnh:

 • Tích hợp Hệ thống: Liên kết và tích hợp dữ liệu và chức năng giữa các hệ thống khác nhau như CRM, SCM và MRP để tạo ra một hệ thống toàn diện.
 • Tùy chỉnh và Mở rộng: Cho phép tùy chỉnh và mở rộng chức năng và giao diện của hệ thống để phản á

Bài viết khác

phan-mem-quan-ly-nha-hang

Quản Lý Nhà Hàng

Nội dungChức năng phần mềm quản trị doanh nghiệp CIT ERP1. Quản lý Tài nguyên Nhân lực (HRM – Human Resource Management):2. Quản lý Tài chính và Kế toán (FAM – Financial Accounting Management):3. Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM – Customer Relationship Management):4. Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM – Supply Chain Management):5….

app san thuong mai dien tu

App Sàn Thương Mại

Nội dungChức năng phần mềm quản trị doanh nghiệp CIT ERP1. Quản lý Tài nguyên Nhân lực (HRM – Human Resource Management):2. Quản lý Tài chính và Kế toán (FAM – Financial Accounting Management):3. Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM – Customer Relationship Management):4. Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM – Supply Chain Management):5….

thiết kế app taxi, gọi xe

App Gọi Xe Công Nghệ

Nội dungChức năng phần mềm quản trị doanh nghiệp CIT ERP1. Quản lý Tài nguyên Nhân lực (HRM – Human Resource Management):2. Quản lý Tài chính và Kế toán (FAM – Financial Accounting Management):3. Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM – Customer Relationship Management):4. Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM – Supply Chain Management):5….

phan-mem-quan-ly-truong-hoc

Quản lý giáo dục

Nội dungChức năng phần mềm quản trị doanh nghiệp CIT ERP1. Quản lý Tài nguyên Nhân lực (HRM – Human Resource Management):2. Quản lý Tài chính và Kế toán (FAM – Financial Accounting Management):3. Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM – Customer Relationship Management):4. Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM – Supply Chain Management):5….

phan mem quan ly ban hang 1

Quản lý bán hàng

Nội dungChức năng phần mềm quản trị doanh nghiệp CIT ERP1. Quản lý Tài nguyên Nhân lực (HRM – Human Resource Management):2. Quản lý Tài chính và Kế toán (FAM – Financial Accounting Management):3. Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM – Customer Relationship Management):4. Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM – Supply Chain Management):5….

app-giao-do-an

App giao đồ ăn

Nội dungChức năng phần mềm quản trị doanh nghiệp CIT ERP1. Quản lý Tài nguyên Nhân lực (HRM – Human Resource Management):2. Quản lý Tài chính và Kế toán (FAM – Financial Accounting Management):3. Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM – Customer Relationship Management):4. Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM – Supply Chain Management):5….

phan mem quan ly benh vien 2

Quản lý bệnh viện

Nội dungChức năng phần mềm quản trị doanh nghiệp CIT ERP1. Quản lý Tài nguyên Nhân lực (HRM – Human Resource Management):2. Quản lý Tài chính và Kế toán (FAM – Financial Accounting Management):3. Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM – Customer Relationship Management):4. Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM – Supply Chain Management):5….

Phần mềm chuyển phát

Phần mềm chuyển phát

Nội dungChức năng phần mềm quản trị doanh nghiệp CIT ERP1. Quản lý Tài nguyên Nhân lực (HRM – Human Resource Management):2. Quản lý Tài chính và Kế toán (FAM – Financial Accounting Management):3. Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM – Customer Relationship Management):4. Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM – Supply Chain Management):5….

0922272868