Quỹ đạo số cho doanh nghiệp

Quản lý bán hàng

CIT POS là một phần mềm bán hàng (Point of Sale) được thiết kế để quản lý và điều hành các hoạt động bán hàng trong một doanh nghiệp. POS là một hệ thống tổng hợp các thiết bị, phần mềm và quy trình được sử dụng để thực hiện các giao dịch bán hàng và quản lý thông tin liên quan.

Các tính năng của phần mềm CIT POS gồm: ( Viết lại theo yêu cầu)

Phần mềm CIT Pos
Phần mềm quản lý bán hàng CIT Pos

Xem demo sản phẩm

Quản lý Sản phẩm và Kho hàng:

 1. Thêm Sản phẩm:
  • Thêm thông tin về sản phẩm mới vào hệ thống, bao gồm tên, mô tả, giá, và thông tin khác.
 2. Quản lý Kho hàng:
  • Theo dõi lượng tồn kho, nhập hàng mới, và xử lý việc xuất hàng.
 3. Tìm kiếm Sản phẩm:
  • Tìm kiếm nhanh chóng sản phẩm trong danh sách kho hàng.

Quản lý Đơn đặt hàng và Bán hàng:

 1. Tạo Đơn đặt hàng:
  • Tạo đơn đặt hàng từ khách hàng hoặc đại lý, ghi nhận sản phẩm và số lượng.
 2. Quản lý Đơn hàng:
  • Theo dõi trạng thái của đơn hàng, từ đặt hàng đến giao hàng và thanh toán.
 3. Tạo Hóa đơn:
  • Tạo hóa đơn cho các đơn hàng đã giao, bao gồm thông tin chi tiết về sản phẩm và số tiền thanh toán.
 4. Quản lý Bán hàng Trực tiếp:
  • Ghi nhận và xử lý các giao dịch bán hàng trực tiếp tại cửa hàng hoặc qua điểm bán hàng.

Quản lý Khách hàng:

 1. Thêm Khách hàng:
  • Thêm thông tin về khách hàng mới vào hệ thống, bao gồm tên, địa chỉ, và thông tin liên hệ.
 2. Quản lý Danh sách Khách hàng:
  • Theo dõi thông tin và lịch sử mua hàng của các khách hàng.

Quản lý Giảm giá và Khuyến mãi:

 1. Tạo và Quản lý Mã Giảm giá:
  • Tạo và quản lý mã giảm giá để khuyến khích mua hàng.
 2. Thực hiện Chương trình Khuyến mãi:
  • Áp dụng chương trình khuyến mãi, giảm giá cho các sản phẩm nhất định hoặc tổng đơn hàng.

Quản lý Thanh toán và Tài chính:

 1. Thanh toán Bằng tiền mặt hoặc Thẻ:
  • Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng/debit, ví điện tử, v.v.
 2. Quản lý Tiền mặt và Thu chi:
  • Theo dõi tiền mặt trong quỹ và ghi nhận các giao dịch thu chi hàng ngày.

Báo cáo và Thống kê:

 1. Tạo Báo cáo Bán hàng:
  • Tạo báo cáo về doanh số bán hàng, doanh thu, lợi nhuận, và các chỉ số kinh doanh khác.
 2. Phân tích Thống kê:
  • Phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về hành vi mua hàng của khách hàng và hiệu suất của cửa hàng.

Quản lý Nhân viên và Phân quyền:

 1. Quản lý Nhân viên Bán hàng:
  • Theo dõi thông tin cá nhân và hoạt động của nhân viên bán hàng.
 2. Phân quyền Truy cập:
  • Xác định và quản lý quyền truy cập của từng nhân viên vào hệ thống.

Quản lý Đặt hàng và Nhà cung cấp:

 1. Tạo và Theo dõi Đơn đặt hàng Nhà cung cấp:
  • Tạo đơn đặt hàng cho nhà cung cấp, ghi nhận các sản phẩm được đặt mua và thời gian giao hàng dự kiến.
 2. Quản lý Danh sách Nhà cung cấp:
  • Theo dõi thông tin và lịch sử giao dịch với các nhà cung cấp.

Quản lý Chi nhánh và Kho hàng:

 1. Quản lý Chi nhánh:
  • Theo dõi hoạt động kinh doanh của các chi nhánh, bao gồm doanh số bán hàng và lượng tồn kho.
 2. Quản lý Kho hàng Chi nhánh:
  • Theo dõi và quản lý lượng tồn kho tại từng chi nhánh.

Quản lý Hệ thống và Bảo mật:

 1. Cấu hình Hệ thống:
  • Cài đặt và tùy chỉnh hệ thống phần mềm quản lý bán hàng theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
 2. Bảo mật Dữ liệu:
  • Bảo vệ thông tin khách hàng và dữ liệu kinh doanh khác bằng các biện pháp bảo mật hiệu quả.

Bài viết khác

phan-mem-quan-ly-nha-hang

Quản Lý Nhà Hàng

Nội dungCác tính năng của phần mềm CIT POS gồm: ( Viết lại theo yêu cầu)Quản lý Sản phẩm và Kho hàng:Quản lý Đơn đặt hàng và Bán hàng:Quản lý Khách hàng:Quản lý Giảm giá và Khuyến mãi:Quản lý Thanh toán và Tài chính:Báo cáo và Thống kê:Quản lý Nhân viên và Phân quyền:Quản lý…

app san thuong mai dien tu

App Sàn Thương Mại

Nội dungCác tính năng của phần mềm CIT POS gồm: ( Viết lại theo yêu cầu)Quản lý Sản phẩm và Kho hàng:Quản lý Đơn đặt hàng và Bán hàng:Quản lý Khách hàng:Quản lý Giảm giá và Khuyến mãi:Quản lý Thanh toán và Tài chính:Báo cáo và Thống kê:Quản lý Nhân viên và Phân quyền:Quản lý…

thiết kế app taxi, gọi xe

App Gọi Xe Công Nghệ

Nội dungCác tính năng của phần mềm CIT POS gồm: ( Viết lại theo yêu cầu)Quản lý Sản phẩm và Kho hàng:Quản lý Đơn đặt hàng và Bán hàng:Quản lý Khách hàng:Quản lý Giảm giá và Khuyến mãi:Quản lý Thanh toán và Tài chính:Báo cáo và Thống kê:Quản lý Nhân viên và Phân quyền:Quản lý…

phan-mem-quan-ly-truong-hoc

Quản lý giáo dục

Nội dungCác tính năng của phần mềm CIT POS gồm: ( Viết lại theo yêu cầu)Quản lý Sản phẩm và Kho hàng:Quản lý Đơn đặt hàng và Bán hàng:Quản lý Khách hàng:Quản lý Giảm giá và Khuyến mãi:Quản lý Thanh toán và Tài chính:Báo cáo và Thống kê:Quản lý Nhân viên và Phân quyền:Quản lý…

phan mem quan tri doanh nghiep

Quản trị doanh nghiệp

Nội dungCác tính năng của phần mềm CIT POS gồm: ( Viết lại theo yêu cầu)Quản lý Sản phẩm và Kho hàng:Quản lý Đơn đặt hàng và Bán hàng:Quản lý Khách hàng:Quản lý Giảm giá và Khuyến mãi:Quản lý Thanh toán và Tài chính:Báo cáo và Thống kê:Quản lý Nhân viên và Phân quyền:Quản lý…

app-giao-do-an

App giao đồ ăn

Nội dungCác tính năng của phần mềm CIT POS gồm: ( Viết lại theo yêu cầu)Quản lý Sản phẩm và Kho hàng:Quản lý Đơn đặt hàng và Bán hàng:Quản lý Khách hàng:Quản lý Giảm giá và Khuyến mãi:Quản lý Thanh toán và Tài chính:Báo cáo và Thống kê:Quản lý Nhân viên và Phân quyền:Quản lý…

phan mem quan ly benh vien 2

Quản lý bệnh viện

Nội dungCác tính năng của phần mềm CIT POS gồm: ( Viết lại theo yêu cầu)Quản lý Sản phẩm và Kho hàng:Quản lý Đơn đặt hàng và Bán hàng:Quản lý Khách hàng:Quản lý Giảm giá và Khuyến mãi:Quản lý Thanh toán và Tài chính:Báo cáo và Thống kê:Quản lý Nhân viên và Phân quyền:Quản lý…

Phần mềm chuyển phát

Phần mềm chuyển phát

Nội dungCác tính năng của phần mềm CIT POS gồm: ( Viết lại theo yêu cầu)Quản lý Sản phẩm và Kho hàng:Quản lý Đơn đặt hàng và Bán hàng:Quản lý Khách hàng:Quản lý Giảm giá và Khuyến mãi:Quản lý Thanh toán và Tài chính:Báo cáo và Thống kê:Quản lý Nhân viên và Phân quyền:Quản lý…

0922272868