Trong phần mềm ứng dụng Excel thông dụng có rất nhiều hàm đơn giản sử dụng. các hàm trong ứng dụng Excel đều có những chức năng khác nhau và mang những ý nghĩa khác nhau. Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm subtotal trong excel. Hãy tham khảo bài này để có thể hiểu cũng như nắm được những thông tin chi tiết này nhé. Qua đó bạn cũng có thể hiểu được những thông tin một cách đơn giản và biết được cách sử dụng thuộc loại hàm excel mang đến những hiệu quả mang lại cho công việc cũng như nắm được những vấn đề thuộc loại hàm subtotal trong excel.

ham-subtotal-trong-excel
Hàm subtotal, các ứng dụng của hàm trong excel

Hàm subtotal trong excel là gì?

Hàm subtotal được biết là hàm dùng để tính toán với một nhóm con số trong những danh sách hoặc trong những bảng dữ liệu mà nó phải tùy theo các loại phép tính để bạn có thể chọn lựa thuộc đối số thứ nhất. 

Chức năng của loại hàm subtotal

Hàm SUBTOTAL của phần mềm Excel luôn trả về những kết quả mà nó đã tổng hợp cho những giá trị mà nó được cung cấp. SUBTOTAL vẫn có thể trả được về hàm SUM, AVERAGE, COUNT, MAX và các loại hàm khác và hàm SUBTOTAL vẫn có thể được bao gồm hoặc là loại trừ những giá trị thuộc các hàng ẩn. Mục đích của loại hàm SUBTOTAL là có thể nhận được một tổng số phụ nằm trong danh sách hoặc có các cơ sở dữ liệu.

Cách sử dụng hàm subtotal trong phần mềm excel

Cách sử dụng loại hàm SUBTOTAL để có thể lấy được tổng phụ trong một danh sách hoặc trong các cơ sở dữ liệu. phần mềm SUBTOTAL cũng có khả năng để sử dụng nó trong nhiều chức năng thuộc các loại khác nhau khi đã tổng phụ, bao gồm các loại hàm trong excel như AVERAGE, COUNT, MAX và có được những chức năng thuộc ý nghĩa khác nhau. Theo mặc định, hàm SUBTOTAL có thể loại trừ được các giá trị nằm trong các hàng và nó được ẩn bởi những bộ lọc, như được dùng để giải thích. Điều này cũng làm cho hàm SUBTOTAL trở nên rất hữu ích thuộc loại Bảng của Excel.

Nhận xét về loại hàm subtotal

Nếu như bạn sử dụng hàm SUM, ưu điểm này rất lớn đó chính là sự tiện lợi và  nhanh chóng. Hàm có thể được viết nhanh hơn, với ít tham số hơn, và đặc biệt là trong excel còn được hỗ trợ chúng ta những phương thức AutoSum một cách rất tiện lợi.

Còn khi bạn sử dụng loại hàm SUBTOTAL, ưu điểm lớn nhất của hàm chính là mang lại hiệu quả. Công việc của bạn không chỉ đơn thuần là mang tính ra được kết quả, mà với kết quả đó cũng phải dễ dàng và tùy biến, đúng và phù hợp với mọi trường hợp. Các thao tác cũng được ẩn hay được lọc dữ liệu và rất hay được dùng trong việc sử dụng của Excel, khi đó nó sẽ mang đến kết quả được hiển thị đúng,  chúng ta cũng nên cần sử dụng tới hàm Subtotal.

Việc viết tên các loại hàm dài hơn, cùng với nhiều phép tính hơn để có thể khiến cho  bạn bối rối hơn khi mới bắt đầu tìm hiểu. Nhưng khi bạn bắt đầu đã quen với những loại hàm trong excel này, bạn cũng sẽ có thể dùng và chỉ có thể sử dụng loại hàm subtotal này m.

Ứng dụng vào công việc

Hàm subtotal được ứng dụng vào công việc với những bước đơn giản và hiệu quả như sau:

Vận dụng loại hàm trong công việc

Như bạn đã nhìn thấy hàm subtotal có tới tận hơn chục các loại function_num. Từ những kinh nghiệm áp dụng thực tế khi sử dụng excel thì ta cũng chỉ áp dụng được có vài hàm sử dụng thông thường thôi. Ví dụ như khi bạn dùng để tính được giá trị tổng, tìm được giá trị nhỏ nhất, hay lớn nhất,… Còn mấy loại Function_num như các hàm Var, product,… thì được biết là chưa bao giờ sử dụng tới, có lẽ các bạn cũng nên làm việc cái mà liên quan đến những loại phân tích về xác suất hoặc phân tích về toán học gì đó sẽ dễ cần dùng tới.

Những điểm nổi trội của hàm

Khi bạn sử dụng loại hàm subtotal trong excel này trong công việc để phục vụ nhu cầu tính toán nó sẽ có được những cảm nhận cũng như có được những kết quả chính xác nhất mang lại cho bạn để có được những hiệu quả áp dụng vào quá trình làm việc, Như vậy cũng trở nên đơn giản sử dụng công thức tính toán hơn. Và mang lại những kết quả chính xác hơn để đem đến những lợi ích một cách nhanh nhất cho người sử dụng phần mềm.

ham-subtotal-trong-excel-
Điểm nổi bật khi sử dụng hàm Subtotal trong excel

Kết bài

Bài viết này là thông tin về cách sử dụng thông tin về hàm subtotal trong excel để bạn có thể hiểu và biết cũng như nắm được thông tin về loại hàm để có thể áp dụng vào quá trình công việc của bản để trở nên dễ dàng trong quá trình làm việc. Với loại hàm subtotal bạn có thể nắm rõ được cũng như biết được những thông tin chi tiết để hoàn thành áp dụng vào công việc một cách dễ dàng trong xử lý vấn đề. Qua bài viết này bạn cũng có thể hiểu được và nắm bắt được cách sử dụng của ham qua những bước đơn giản và thông dụng mang đến hiệu quả.