Bạn đang tìm kiếm bài tập Excel từ cơ bản đến nâng cao để luyện tập từ những bước đầu làm quen cho đến việc thành thạo công cụ tính toán, thống kê tuyệt vời. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn một số bài tập excel từ bài tập excel cơ bản đến bài tập Excel nâng cao có lời giải. Nhằm giúp các bạn nâng cao kỹ năng Excel, cách kết hợp hàm, cách áp dụng hàm vào từng bài toán cụ thể như: quản lý học viên, quản lý kết quả thi, thống kê vật tư, quản lý bảng lương…

bai-tap-excel
Bài tập excel từ bài tập excel cơ bản đến nâng cao

Xem thêm: Thủ thuật excel cho dân văn phòng

Kiến thức Excel cơ bản 

Để làm được bài tập excel các bạn cần nắm rõ các kiến thức excel cơ bản dưới đây.

HÀM ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG

Hàm đếm COUNT

Hàm đếm COUNTIF có điều kiện cụ thể ( kiến thức cơ bản nhất)

Kiến thức Hàm đếm COUNTIFS với nhiều điều kiện

Hàm tính tổng SUM

Hàm  SUMIF tính tổng có điều kiện cụ thể

Hàm SUMIFS tính tổng với nhiều điều kiện( cần nắm rõ hàm này)

Hàm AVERAGE tính giá trị trung bình sản phẩm

Hàm đếm ô trống COUNTBLANK

Hàm đếm ô không trống COUNTA

Hàm tính tổng giá tiền của sản phẩm hàng hóa SUMPRODUCT

Hàm MIN, MAX

bai-tap-hoc-excel
Hàm đếm và tính tổng

 HÀM LOGIC

Hàm IF

Hàm AND

Hàm OR

Hàm IF lồng nhau

HÀM NGÀY THÁNG

Hàm YEAR, MONTH, DAY

Hàm DATE

Hàm NOW hiển thị thời gian trên hệ thống

Hàm HOUR, MINUTE, SECOND

Hàm TIME

Hàm DATEDIF

Hàm WEEKDAY

Hàm TEXT

Hàm NETWORKDAYS thực hiện tính số ngày làm việc

Hàm EOMONTH

HÀM LÀM VIỆC VỚI CHUỖI VĂN BẢN

Nối chuỗi văn bản

Hàm LEFT

Hàm RIGHT

Hàm MID

Hàm LEN

Hàm FIND

Hàm SUBSTITUTE thực hiện thay thế văn bản

Hàm cắt các khoảng trống TRIM

Hàm LOWER, UPPER, PROPER để chuyển đổi chữ hoa, chữ thường

Hàm EXACT để so sánh hai cột

Hàm CONCATENATE thực hiện kết hợp nội dung

HÀM TRA CỨU VÀ THAM CHIẾU

Hàm dò tìm VLOOKUP

 Dò tìm theo hàng và cột excel

Hàm MATCH

Hàm INDEX

Hàm CHOOSE

Tổng hợp mẫu bài tập excel từ cơ bản đến nâng cao

Dưới đây là một số các bài tập mẫu excel từ cơ bản đến nâng cao được chia theo các hàm, công thức tính toán khác nhau mà chúng tôi tổng hợp được. Nhằm giúp các bạn dễ dàng luyện tập, trau dồi kỹ năng sử dụng từng hàm một, từ đó phát triển kỹ năng tin học của mình từ những bước nhỏ nhất.

Tổng hợp các bài tập excel mẫu về các hàm cơ bản

Bước đầu để làm quen với Excel các bạn nên luyện tập với các hàm cơ bản dưới đây. Dễ dàng áp dụng, công thức không quá phức tạp sẽ giúp bạn mau chóng nâng cao kỹ năng Excel, sử dụng những công thức cơ bản của Excel.

Bài mẫu hàm DURATION

Bài mẫu hàm DDB

Bài mẫu hàm DB

Bài mẫu hàm CUMPRINC

Bài mẫu hàm CUMIPMT

Bài mẫu hàm COUPPCD

Bài mẫu hàm COUPNUM

Bài mẫu hàm COUPNCD

Bài mẫu hàm COUPDAYSNC

Bài mẫu hàm COUPDAYBS

Bài mẫu hàm UPPER

Bài mẫu hàm TRIM

Bài mẫu hàm SUBSTITUTE

Bài mẫu hàm NORMINV

Bài mẫu hàm NORMDIST

Bài mẫu hàm DAVERAGE

Bài mẫu hàm COUPDAYBS

Bài mẫu hàm CHITEST

Bài mẫu hàm AMORDEGRC

Bài mẫu hàm ACCRINTM

Bài mẫu hàm POISSON

Bài mẫu hàm PV

Bài mẫu hàm FTEST

Bài mẫu hàm TEXT

Bài mẫu hàm TDIST

Bài mẫu hàm STDEVP

Bài mẫu hàm STDEV

Bài mẫu hàm RANK

Bài mẫu hàm QUARTILE

Bài mẫu hàm PROPER

Bài mẫu hàm PERCENTRANK

Bài mẫu hàm PERCENTILE

Bài mẫu hàm MODE

Bài mẫu hàm LOGINV

Bài mẫu hàm HYPGEOMDIST

Bài mẫu hàm GAMMAINV

Bài mẫu hàm GAMMADIST

Bài mẫu hàm FINV

Bài mẫu hàm FDIST

Bài mẫu hàm EXPONDIST

Bài mẫu hàm CRITBINOM

Bài mẫu hàm CONFIDENCE

Bài mẫu hàm CHIINV

Bài mẫu hàm CHIDIST

Bài mẫu hàm BINOMDIST

Bài mẫu hàm YEAR

Bài mẫu hàm TODAY

Bài mẫu hàm SUMIF

Bài mẫu hàm SUM

Bài mẫu hàm RIGHT

Bài mẫu hàm PRODUCT

Bài mẫu hàm POWER

Bài mẫu hàm OR

Bài mẫu hàm NOT

Bài mẫu hàm MONTH

Bài mẫu hàm AND

Bài mẫu hàm ABS

Bài mẫu hàm MOD

Bài mẫu hàm MIN

Bài mẫu hàm MAX

Bài mẫu hàm LEFT

Bài mẫu hàm INT

Bài mẫu hàm DAY

Bài mẫu hàm COUNTIF

Bài mẫu hàm COUNT

Bài mẫu hàm AVERAGE

Bài mẫu về hàm thống kê trong Excel

Tổng Hợp Một Số bài tập mẫu excel Các Hàm Nâng Cao

Khi bạn đã thành thạo, giải quyết hết các bài tập mẫu trong excel cơ bản thì những bài tập mẫu excel nâng cao sẽ giúp kỹ năng Excel của bạn phát triển toàn diện. Đồng thời bổ sung thêm một số hàm khó, nâng cao đồng thời rèn luyện khả năng kết hợp giữa các hàm, công thức hợp lý.

Bài tập mẫu về hàm vlookup trong excel kết hợp với hàm If

Bài tập mẫu hàm vlookup trong excel (có lời giải)

Bài mẫu về hàm HLOOKUP kết hợp với hàm LEFT

Bài tập mẫu về hàm if trong excel

Bài mẫu hàm NORMSINV

Bài mẫu hàm NORMSDIST

Bài mẫu hàm NEGBINOMDIST

Bài mẫu hàm LOGNORMDIST

Lời kết

Hi vọng những bài tập mẫu Excel từ cơ bản đến nâng cao trên đây sẽ giúp bạn nhanh chóng thành thạo kỹ năng này. Từ đó giúp phát huy được hiệu quả tối đa những gì mà Excel có thể hỗ trợ trong công việc hàng ngày và khẳng định năng lực của bản thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết “ Tổng hợp các bài tập excel từ bài tập mẫu excel cơ bản đến bài tập excel nâng cao” của chúng tôi.