Excel là công cụ quen thuộc và ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, công việc của nhiều người. Một trong những hàm được sử dụng nhiều là hàm and. Vậy hàm and trong excel có công thức như thế nào, ứng dụng trong thực tế ra sao, hãy xem nhanh trong bài viết sau đây.

ham-and-trong-excel
Giới thiệu về hàm and trong excel

Xem thêm: Tổng hợp các  thủ thuật Excel mới nhất

Hàm AND trong Excel được định nghĩa thế nào?

Hàm AND là một trong những loại hàm cơ bản thuộc phần logic trong excel. Lệnh AND được sử dụng để xác định những điều kiện có trong mục cần xem xét có đúng hay không.

Hàm AND không được thường xuyên dùng độc lập, mà sẽ kết hợp với các hàng khác, có khả năng nghiệm logic kết quả, một trong số đó là hàm IF.

Cú pháp hàm AND trong Excel như thế nào?

Trong excel, hàm AND được thể hiện qua cú pháp như sau: =AND (điều kiện 1, điều kiện 2).

Giải thích: Điều kiện 1, điều kiện 2,… là các mệnh đề logic trong file excel.

Kết quả hàm AND trả về bao gồm:

  • TRUE: thể hiện tất cả các mệnh đề logic đều đúng.
  • FALSE: có ít nhất một mệnh đề logic nào đó trong hàm đã sai.

Tức là: Hàm AND trong excel sẽ giúp hiển thị kết quả về dạng TRUE nếu như tất cả các đối số của hàm định trị là TRUE. Ngược lại, hàm sẽ hiển thị kết quả là FALSE nếu như có ít nhất một đối số của hàm định trị là FALSE.

Một số lưu ý khi dùng hàm AND

  • Các điều kiện (đối số) phải chỉ định về những giá trị logic, các mảng hoặc tham chiếu chứa giá trị logic.
  • Hàm AND trong excel có tối đa 256 đối số.
  • Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa ô rỗng hoặc văn bản thì tất cả các giá trị sẽ bị bỏ qua.
  • Nếu dải ô được chỉ định không có giá trị logic, thì lệnh AND trong excel sẽ trả về lỗi #VALUE!.

Một số ứng dụng của hàm AND trong excel

Để hiểu rõ hơn về ứng dụng hàm AND, bạn có thể nhìn qua một số ví dụ bên dưới:

Để kiểm tra tính đúng/sai của điều kiện, bạn có thể sử dụng hàm AND với công thức:

= AND (A2>5,A2<30)

ham-and-trong-excel-1
Một số ứng dụng của hàm AND trong excel

Trong đó:

Công thức thứ nhất tại ô B6: cho kết quả TRUE nếu giá trị tại ô A2 lớn hơn 5 và nhỏ hơn 30. Ngược lại, nếu không đúng sẽ hiển thị kết quả FALSE.

Công thức thứ hai tại ô B7: cho kết quả TRUE nếu giá trị tại ô A2 lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10. Ngược lại, nếu không sẽ hiển thị FALSE.

Công thức thứ 3 tại ô B8: cho kết quả TRUE nếu giá trị tại A3 lớn hơn ô A2 và nhỏ hơn 45. Ngược lại, nếu không sẽ hiển thị FALSE.

Cách sử dụng kết hợp giữa hàm AND và hàm IF

Như ở trên đã trình bày, hàm AND thường ít khi đi độc lập, mà chúng sẽ kết hợp cùng hàm IF, mục đích của sự kết hợp này là xét nhiều logic cùng lúc.

Cú pháp kết hợp hàm IF và AND trong excel như sau:

=IF(AND(điều kiện 1, điều kiện 2),“giá trị 1”,“giá trị 2”)

Trong đó:

Tất cả các điều kiện của hàm AND đều đúng sẽ cho ra kết quả hiển thị “giá trị 1”

Có một điều kiện trong hàm AND không thoả mãn sẽ cho ra kết quả hiển thị “giá trị 2”

Bạn có thể xem ví dụ cụ thể về sự kết hợp của 2 hàm này:

Ứng dụng hàm trong excel để phân loại học sinh dựa vào điểm lý thuyết và thực hành.  yêu cầu xếp loại rằng nếu cả 2 điểm lý thuyết và thực hành lớn hơn hoặc bằng 5 thì học sinh đó ĐẠT, ngược lại nếu có điểm một trong 2 điểm dưới mức 5 thì xếp loại KHÔNG ĐẠT.

ham-and-trong-excel-2
Cách sử dụng kết hợp giữa hàm AND và hàm IF

Bước 1: Để phân loại, đầu tiên chúng ta nhập công thức vào ô B4 như sau:

=IF(AND (C4>=5, D4>=5),“ĐẠT”,“KHÔNG ĐẠT”).

Trong đó:

C4: vị trí thể hiện cột điểm thực hành của học sinh đầu danh sách

D4: vị trí thể hiện cột điểm lý thuyết của học danh đầu danh sách

Với yêu cầu của đề bài:

Điểm thực hành >=5, được viết thành C4>=5

Điểm lý thuyết >=5, được viết thành D4 >=5

Vì hai yêu cầu này có mối quan hệ VÀ, do đó chúng ta sử dụng hàm AND.

Các tiêu chí phân loại ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT được đặt bên trong dấu ngoặc kép (“ ”)

Bước 2: Sau khi đã lập công thức chuẩn, nhấn enter, bạn sẽ thấy hiển thị kết quả học sinh đầu tiên với điểm thực hành 6 lớn hơn 5, tuy nhiên điểm lý thuyết là 4.5 nhỏ hơn 5, do đó xếp loại KHÔNG ĐẠT, thoả mãn yêu cầu của đề bài.

Bước 3: Dùng chuột Click vào kết quả ở ô E4, đưa vào góc phải phía dưới ô sao cho trỏ chuột chuyển sang hình dấu cộng (+).

Sau đó, giữ và kéo chuột đến vị trí bạn muốn áp dụng công thức với các ô còn lại. Hoặc có thể nhấn đúp chuột để áp dụng công thức cho toàn bộ các ô nằm trong cột.

Sau khi đã hiển thị kết quả, bạn chỉ cần tổng hợp lại danh sách và số lượng học sinh đạt, không đạt như yêu cầu, cực kỳ đơn giản và nhanh chóng.

Việc sử dụng hàm and trong excel mang lại những lợi ích tích cực, nhanh chóng và được sử dụng phổ biến trong nhiều trường hợp, tình huống khác nhau. Ngoài ra, để xem thêm những loại hàm khác, hãy theo dõi và cập nhật ngày ở những bài viết sau nhé!