Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Hàm match trong excel, match trong excel. Hàm MATCH được sử dụng khá nhiều trong tính toán trên bảng tính Excel. Các bạn hãy theo dõi bài viết sau để hiểu hàm Match và biết thêm về cú pháp cũng như cách sử dụng của hàm MATCH.

ham-match-trong-excel-3
Hàm match trong excel là gì?

Xem thêm: Các thủ thuật excel

Hàm match trong excel là gì?

Hàm Match trong Excel là một hàm dùng để tìm kiếm một giá trị được xác định trước trong một phạm vi ô và trả về đúng vị trí tương đối của giá trị đó trong phạm vi ô đó.

Hàm Match được hiểu như thế nào? 

Hàm Match là một trong các hàm phổ biến được sử dụng với bảng tính Excel, nó được dùng khá nhiều để xử lý và tính toán các bảng dữ liệu trong Excel. Trong một bảng dữ liệu, khi bạn muốn tìm kiếm một giá trị xác định nào đó ở trong 1 phạm vi ô, hay một mảng, hàm Match sẽ trả về cho các bạn đúng với vị trí của giá trị đó trong phạm vị hay trong mảng của bảng dữ liệu.

Với chức năng đó sẽ giúp người dùng có thể nhanh chóng tìm được giá trị bạn cần tìm, mà không cần làm theo cách thủ công, nhất là với các bảng chứa nhiều số liệu sẽ rất tốn thời gian.

Cú pháp và cách sử dụng Hàm match trong excel là gì?

Công thức hàm match trong excel nhập: MATCH (Lookup_value;Lookup_array;[Match_type])

Trong đó cho biết:

  • Lookup_value: Giá trị tìm kiếm trong mảng, đây có thể là một giá trị số, giá trị logic, văn bản hay một tham chiếu ô đến một số, văn bản hay giá trị logic, và bắt buộc phải có.
  • Lookup_array: Mảng/phạm vi để tìm kiếm và xác định vị trí số thứ tự, bắt buộc phải có.
  • Match_type: Kiểu tìm kiếm, không bắt buộc phải có, có thể là giá trị -1, 0 hay 1, hoặc mặc định là 1.
ham-match-trong-excel
Cú pháp và cách sử dụng Hàm match trong excel là gì?

Như vậy vẫn chưa đủ để các bạn có thể hiểu hết về hàm Match. Chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về các đối số trong hàm này. Cụ thể:

– Giá trị tìm kiếm: Đây là trị bắt buộc và cũng là giá trị không thể thiếu để bạn so khớp trong mảng tìm kiếm. 

– Mảng tìm kiếm: Cũng là một giá trị không thể không có trong phạm vi ô được tìm kiếm.

– Giá trị tra cứu: Đối số này có thể là một giá trị văn bản, logic hay đơn giản chỉ là những con số. Hoặc là một tham chiếu ô đến 1 số hay văn bản, giá trị logic nào đó.

– Kiểu khớp: Để hiểu hơn về đối số kiểu khớp các bạn hãy tham khảo bảng chú thích sau đây để biết cách mà hàm tìm thấy các giá trị.

Kiểu khớp Hành vi
1 hoặc không cần (Less than) Hàm Match tìm kiếm các giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tìm kiếm Lookup_value. Các giá trị trong đối số của mảng tìm kiếm được xếp theo thứ tự tịnh tiến lên dần từ âm -> dương Hoặc theo trình tự từ A -> Z, FALSE hay TRUE.
0 (Exact Match) Với giá trị trong lookup_array thì có thể sắp xếp theo thứ tự bất kỳ với hàm Match khi tìm kiếm giá trị thứ nhất bằng chính xác với giá trị đối số lookup_array.
-1 (Greater than) Các giá trị trong mảng lookup_array sẽ sắp xếp theo trật tự giảm dần TRUE, FALSE, từ Z -> A hoặc từ dương -> âm khi hàm Match tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó >= với giá trị đối số lookup_array.

Các lưu ý cần biết khi dùng hàm Match trong excel là gì?

  • Hàm Match sẽ trả về vị trí của giá trị tìm kiếm trong mảng lookup_array, mà không phải là trả về chính giá trị tìm kiếm.
  • Có thể sử dụng chữ hoa hoặc chữ thường trong khi tìm kiếm giá trị ở dạng text.
  • Khi không thể tìm giá trị tìm kiếm trong lookup_array, hàm Match sẽ báo lỗi cho bạn giá trị tìm kiếm và kết quả trả về sẽ là #N/A.
  • Trong trường hợp Match_type bằng 0 và giá trị tìm kiếm lookup_value ở dạng text thì giá trị tìm kiếm có thể chứa ký tự dấu “*” (chuỗi ký tự) hay dấu “?” (ký tự đơn). Nếu bạn muốn tìm dấu ? hoặc dấu * thì gõ dấu ngã trước ký tự đó.
  • Nếu bạn không nhập gì thì hàm Match sẽ mặc định đó là giá trị 1.

Thí dụ về hàm Match trong excel là gì?

Cú pháp nhập “=MATCH(E1,A2:A11,0)”

ham-match-trong-excel-1
Thí dụ về hàm Match trong excel là gì?

Như chúng ta đã thấy ở ví dụ trên, mã hàng SGK07 ở vị trí tương đối số 7 trong vùng từ ô A2:A11, vậy nên kết quả mà hàm Match trả về cho chúng ta là 7.

Hàm Match kết hợp cùng các hàm khác

Hàm Match kết hợp với hàm Vlookup

Riêng hàm Vlookup đã là một hàm được mọi người dùng khá phổ biến và được sử dụng với chức năng tìm kiếm giá trị theo cột, khi kết hợp với hàm Match cũng là một hàm tìm kiếm vị trí thứ tự cho nên kết hợp 2 hàm để thực hiện công việc sẽ cao hơn khi tìm kiếm.

Bài tập về hàm index và match trong excel

ham-match-trong-excel-2
Cách dùng hàm index và match trong excel

Ý nghĩa của hàm index và match trong excel cũng tương đối giống với hàm Match kết hợp cùng hàm Vlookup, nhưng sự kết hợp hàm match và index trong excel thường được dùng nhiều hơn so với sự kết hợp của 2 hàm trên, chúng ta có thể thấy qua ví dụ trên:

Tìm trong bảng dữ liệu ví dụ hàm index và match trong excel dưới đây, Japan có số dân là bao nhiêu, nhập công thức tìm tại một ô bất kỳ: =INDEX(C2:C10,MATCH(F1,A2:A10,0))

Và các bạn có thể tìm ra Dân số của Japan là 13,189,000.

KẾT LUẬN

Tóm lại, bài viết trên đây đã cho các bạn biết thêm một số thông tin về Hàm Match trong excel, Match trong excel, hàm Match cũng như cách sử dụng hàm Match. Từ đây bạn đã có thể tự mình sử dụng nó để phục vụ cho công việc của mình một cách nhanh chóng và thành thạo nhất.