Quy chuẩn bài viết chuẩn SEO tại CIT Group

Các tiêu chí viết bài chuẩn SEO 2021 tại CIT Group

 1. Số lượng bài viết 1000 từ
  • Tối thiểu 5 bài / 1 ngày cho nhân viên chính thức.
  • Tối thiểu 3 bài / 1 ngày cho nhân viên thử việc.
 2. Nội dung bài viết

  • Tiêu đề:

   • Độ dài tối ưu 12-15 chữ và không quá 59 kí tự, Chứa nhiều từ khóa nhất có thể
   • Có chứa từ khóa chính, và các từ khóa đồng nghĩa
   • Hấp dẫn, có tính kích thích cảm xúc
   • Viết hóa nhất ý trọng điểm thể tăng kích thích thị giác
   • Mang yếu tố CTA để kích thích hành vi người dùng website
  • Description:

   • Giới hạn trong 150-160 ký tự
   • Đoạn mô tả phải có nghĩa, chứa nhiều từ khóa nhất có thể
   • Ý tứ súc tích, tập trung vào nội dung chính của bài viết
   • Có tính hấp dẫn, kích thích hành vi người dùng qua CTA
  • Hình ảnh:

   • Bài viết tối thiểu 2 hình hình ảnh sắc nét, có liên quan đến nội dung, phải có chèn chữ vào hình.
   • Hình ảnh lấy trên mạng phải được chỉnh sửa thêm bớt cắt gép ít nhất 50%.
   • Có nội dung liên quan, phụ trợ cho chủ đề của bài viết
   • Hình đại diện phải có tiêu đề của bài viết
   • Chất lượng hình ảnh tốt kích thước tùy thuộc và website, không quá 1920px x 1080px, dung lượng không quá 300kb
   • Hình ảnh luôn có chứa logo, có chứa chữa mô tả về nội dung bài viết
   • Luôn có nội dung cho thẻ Alt
   • Hình ảnh không vi phạm bản quyền
   • Hình ảnh được thiết kế bắt mắt và gây ấn tượng mạnh qua màu sắc và phong cách thiết kế
  • Nội dung trong bài:

   • Bắt buộc phải chỉnh sửa mới không được copy, bài viết phải có độ chuyên sâu ít nhất 5 ý chính (H2) và triển khai các ý phụ trong từng ý chính.
   • Nội dung trong bài viết phải có dạng list, phải được tô đậm 1 đến 3 lần từ khóa chính hoặc từ đồng nghĩa “
   • Chia đoạn trong bài bằng các thẻ H2, H3, H4
   • Các thẻ heading luôn có từ khóa chính hoặc từ khóa phụ hoặc đồng nghĩa
   • Mỗi đoạn không quá 250 ký tự
   • 150 kí tự đầu của bài viết phải có từ khóa chính
   • Hình ảnh trước khi up lên web bắt buộc phải đặt tên dạng
    “viet-lien-khong-dau”
   • Bố cục rõ ràng và có kết cấu logic về mặt ý tứ
   • Không sai chính tả
   • Phần trăm mới của nội dung ít nhất 60% khi check bằng http://plagiarisma.net/
  • Link bài viết:

   • Internail link:
    1. Bắt buộc có tính tự nhiên
    2. Chỉ được đi tới các bài viết có độ liên quan về nội dung
    3. Đa dạng 1 trong 3 loại Anchor text: “từ khóa”, “Full url”, “thương hiệu”
   • Out Link:
    1. Link trỏ ra bên ngoài mục đích bổ trợ nội dugn thêm cho bài viết hiện tại.
    2. Yêu cầu: trang đích phải là những trang lớn uy tín hoặc là các bài viết của các trang có nội dung chất lượng của chủ đề đang viết